Zum Inhalt springen

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowne Panie Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy Oświaty!


       W tym szczególnym dniu kieruję życzenia i serdeczne podziękowania do wszystkich pracowników DPFA Europrymus Sp. z o.o., za tworzenie wspaniałej, kreatywnej szkoły,  za ważną rolę jaką odgrywacie Państwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Moja wdzięczność wynika z zaangażowania Państwa w proces wychowawczy, za otwieranie przed uczniami nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. To dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe są sukcesy uczniów oraz sukcesywny rozwój Szkół Tęcza. 

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Hübner

Prezes Zarządu DPFA Europrymus Sp. z o.o.